Dự báo thời tiết Mai Sơn - Sơn La 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mai Sơn - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Mai Sơn - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Mai Sơn

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Mặt trời mọc/lặn

05:24/18:38

Nhiệt độ Thấp/Cao

20°

/

32°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

45%

wind

Tốc độ Gió

1.03 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

18°

UV

9.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:38 pm