Thời tiết Mai Sơn - Sơn La theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

66%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

72%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.78 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

18%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mai Sơn - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Mai Sơn

mây rải rác

37°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

22%

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.2 m/s

Điểm ngưng

12°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:24 pm