Dự báo thời tiết Sông Mã - Sơn La 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

45%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

42%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

39%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Mã - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Sông Mã - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Sông Mã

mưa vừa

23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:41

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

31°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

95%

wind

Tốc độ Gió

0.78 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:41 pm