Dự báo thời tiết Sông Mã - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  12.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T4 29/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  6.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.3%
 • Lượng mưa
  2.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  11.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/22.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:42
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.7°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.6%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:42
CN 02/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  10.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:43
T2 03/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  24.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:43

Lượng mưa Sông Mã - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Mã - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Sông Mã bây giờ

mưa vừa

23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0.1