Dự báo thời tiết Vân Hồ - Sơn La 3 ngày tới

Hôm nay

22 oC

31.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

21.9°

/

31.9°

Độ ẩm

66.2%

Gió

2.34 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.4°

UV

12.12

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:49

T2 15/07

21 oC

31.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

20.9°

/

31°

Độ ẩm

66%

Gió

2.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

13.48

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:49

T3 16/07

20.9 oC

31.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

20.1°

/

31.6°

Độ ẩm

61%

Gió

1.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

12.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:49

Lượng mưa Vân Hồ - Sơn La 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vân Hồ - Sơn La 3 ngày tới

Thời tiết Vân Hồ bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

1.78 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

1.15