Dự báo thời tiết Vân Hồ - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.6%
 • Lượng mưa
  2.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40
T3 28/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.6%
 • Lượng mưa
  5.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.2%
 • Lượng mưa
  4.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  4.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.9°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  34.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.5°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:42
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.6%
 • Lượng mưa
  2.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:42
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  20.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:43

Lượng mưa Vân Hồ - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vân Hồ - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Vân Hồ bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:40

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

0