Dự báo thời tiết Yên Châu - Sơn La 3 ngày tới

Hôm nay

22.7 oC

29.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

22.6°

/

29.2°

Độ ẩm

86.7%

Gió

0.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

12.55

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:46

T6 26/07

21.4 oC

33 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

21.2°

/

33.7°

Độ ẩm

59%

Gió

1.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.4°

UV

10.21

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:35

Mặt trời lặn

18:46

T7 27/07

21.9 oC

34.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

21.2°

/

34.2°

Độ ẩm

54.7%

Gió

1.09 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

12.04

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

05:35

Mặt trời lặn

18:45

Lượng mưa Yên Châu - Sơn La 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Châu - Sơn La 3 ngày tới

Thời tiết Yên Châu bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

97%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

999 hPa

Gió

0.69 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0