Thời tiết Yên Châu - Sơn La theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

64%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

62%

T6 19/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

19%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Châu - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Yên Châu

mây thưa

39°

mây thưa

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.65 m/s

Điểm ngưng

12°

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
6:24 pm