Dự báo Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

28.5°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

22°

Nhiệt độ thấp nhất

32.6°

Nhiệt độ cao nhất

82.1%

Độ ẩm

1.44 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

5.34

UV

1004 hPa

Áp suất

05:23/18:49

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Sơn La - Sơn La

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Sơn La - Sơn La
29.1° / 35.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Sơn La - Sơn La
22.1° / 25°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Sơn La - Sơn La
26.8° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Sơn La - Sơn La
28° / 33.9°

Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

28.3° / 33.2°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 82 %

mưa vừa

10:00 am

28.3° / 33.3°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

11:00 am

29.1° / 34.2°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.5° / 35.8°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.7° / 38°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.3° / 38.7°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.8° / 37.1°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.5° / 37.1°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.9° / 37.8°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.5° / 33.5°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 27.8°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.8° / 24.1°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.6° / 24.3°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.9° / 24.6°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.9° / 24.5°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.3° / 24.6°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

23.5° / 24°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

23.2° / 24.5°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

23.5° / 24.2°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 24.5°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24.5° / 25.8°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 31.2°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34.1°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.5° / 36.4°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.7° / 37°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.7° / 37°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.5° / 37°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.9° / 38.5°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.1° / 38.1°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 37.7°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.9° / 30.2°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.6° / 26.7°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25.2°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 26°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24° / 25°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23° / 24.7°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.9° / 25°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.5° / 24.4°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.4° / 24.4°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.9° / 24°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24.9°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.5° / 23.4°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23.1° / 24.6°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 23.6° / 32.6° 1.49 m/s 73% 1003 hPa 9.47 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 23.3° / 32.1° 1.73 m/s 64% 1003 hPa 7.13 mm
T2 24/06 mưa cường độ nặng 22.6° / 29.8° 1.86 m/s 80% 1002 hPa 26.6 mm
T3 25/06 mưa vừa 23.4° / 28.4° 1.17 m/s 82% 1003 hPa 21.21 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 22.8° / 28.7° 1.51 m/s 79% 1005 hPa 9.84 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 22.1° / 30.9° 1.8 m/s 67% 1004 hPa 7.6 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Sơn La - Sơn La

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

307.78

NH3

1.7

NO

0.33

NO2

2.88

O3

15.26

PM2.5

4.18

PM10

4.8

SO2

1.22