Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  7.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40
T2 27/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.6%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/23.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40
T3 28/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.6%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.4%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.8%
 • Lượng mưa
  4.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  22.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.8°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:42
T7 01/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.4°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  12.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:42

Lượng mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Sơn La - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Sơn La bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:40

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0.39