Dự báo Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

31.5°

Cảm giác như 35°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.7°

Nhiệt độ thấp nhất

32.7°

Nhiệt độ cao nhất

60%

Độ ẩm

4.95 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.6°

Điểm ngưng

7.15

UV

1006 hPa

Áp suất

05:33/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân Biên - Tây Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân Biên - Tây Ninh
30.5° / 36°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân Biên - Tây Ninh
24.1° / 26.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân Biên - Tây Ninh
26° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân Biên - Tây Ninh
29.6° / 34°

Dự báo thời tiết Tân Biên - Tây Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

31.9° / 35.9°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 am

31.2° / 35.1°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

31.3° / 35.9°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 36.2°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.2° / 36°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 35.7°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33.1°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 71 %

mưa vừa

4:00 pm

29.5° / 33.2°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 73 %

mưa vừa

5:00 pm

29.1° / 33.3°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 30.6°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 80 %

mưa vừa

7:00 pm

26.4° / 26.3°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.9° / 27.4°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 26.6°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.3° / 26.2°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.2°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 25.8°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 26.4°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.1° / 25°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 26°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.6° / 26°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.6° / 25.2°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.2° / 25.7°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.2° / 25.2°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.1° / 26°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24° / 26°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.1° / 25.5°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.9°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

24.7° / 25.5°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24.8° / 25.5°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.6° / 25.9°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.5° / 25°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Tân Biên - Tây Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.2° / 32.8° 7.48 m/s 59% 1006 hPa 6.67 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.8° / 26.4° 6.36 m/s 84% 1008 hPa 10.5 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 24° / 27.6° 4.93 m/s 84% 1008 hPa 7.22 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 24.5° / 30° 4.78 m/s 81% 1008 hPa 9.14 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 26° / 28.5° 5.6 m/s 79% 1008 hPa 0.59 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.3° / 27.7° 4.18 m/s 79% 1009 hPa 6.49 mm

Chất lượng không khí tại Tân Biên - Tây Ninh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

371

NH3

2.99

NO

0.24

NO2

4.03

O3

22.35

PM2.5

5.73

PM10

6.98

SO2

1.51