Thời tiết Tân Biên - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.45

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.94 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.95 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
8.16 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.04 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.12 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.83 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.46 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

74%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.47 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.5 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

70%

T7 27/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Biên - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Tân Biên

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

42°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.99 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:07 pm