Dự báo thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:32 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:33 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:34 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Tây Ninh

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Mặt trời mọc/lặn

05:31/18:14

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

37°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

80%

wind

Tốc độ Gió

3.49 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:14 pm