Thời tiết Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.83

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.53 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.65 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.98 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.18 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.32 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.72 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

66%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.21 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

60%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Tây Ninh - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Tây Ninh

mây đen u ám

38°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

40°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Gió

2.78 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

12.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
6:06 pm