Dự báo thời tiết Hưng Hà - Thái Bình 3 ngày tới

Hôm nay

27.9 oC

33.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

27.7°

/

33.3°

Độ ẩm

59.4%

Gió

6.22 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

11.04

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:38

T2 15/07

25.8 oC

32.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.8°

/

32.7°

Độ ẩm

72.4%

Gió

8.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.1°

UV

11.04

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:38

T3 16/07

26.3 oC

31.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

26.8°

/

31.2°

Độ ẩm

74%

Gió

7.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

8.72

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Hưng Hà - Thái Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Hà - Thái Bình 3 ngày tới

Thời tiết Hưng Hà bây giờ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

59%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

5.7 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

10.07