Dự báo thời tiết Hưng Hà - Thái Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.8%
 • Lượng mưa
  2.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:26
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.1%
 • Lượng mưa
  2.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:27
T5 23/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  2.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:27
T6 24/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.1%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:28
T7 25/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:28
CN 26/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.8%
 • Lượng mưa
  0.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:28
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.6%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29

Lượng mưa Hưng Hà - Thái Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Hà - Thái Bình 7 ngày tới

Thời tiết Hưng Hà bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:26

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

9.88