Dự báo Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

31.7°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

28.9°

Nhiệt độ thấp nhất

36.6°

Nhiệt độ cao nhất

74.8%

Độ ẩm

6.55 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:14/18:36

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Kiến Xương - Thái Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Kiến Xương - Thái Bình
34.9° / 42.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Kiến Xương - Thái Bình
30.2° / 38.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Kiến Xương - Thái Bình
29.7° / 35.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Kiến Xương - Thái Bình
33.2° / 40.8°

Dự báo thời tiết Kiến Xương - Thái Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

31.2° / 38°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.6° / 38.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

31° / 39°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

12:00 am

31.8° / 37.7°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

1:00 am

30.8° / 37.3°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

30.2° / 36.8°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

30.6° / 35.8°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 am

29.7° / 35.3°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 35°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 am

29.1° / 34.4°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 am

30.7° / 35.6°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 36.5°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.4° / 38.4°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 40.8°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

34.8° / 41.5°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.6° / 42.4°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.6° / 42.6°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.3° / 43.8°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.6° / 42.9°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 42°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.9° / 40.2°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.3° / 38.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.6° / 38.4°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.6° / 37°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.2° / 37.4°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.8° / 38.5°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

31.6° / 38.6°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

1:00 am

31° / 38.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 am

30.9° / 37.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 am

30° / 36.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

4:00 am

30.8° / 36.6°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 am

29.2° / 35°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 am

29.3° / 35.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

30.7° / 36°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

31.9° / 36.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

32.7° / 38.7°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 39.5°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 41°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.8° / 41.2°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 42°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.3° / 42.8°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.9° / 42°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.8° / 40°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.6° / 39.1°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.8° / 39.8°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.9° / 37.2°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.4° / 37.9°

Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Kiến Xương - Thái Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 29.3° / 36.3° 6.55 m/s 56% 1002 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 29.8° / 36.9° 5.81 m/s 59% 1001 hPa 0.17 mm
T4 19/06 mây đen u ám 29.7° / 35.9° 6.46 m/s 59% 1001 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 29.2° / 36.6° 7.65 m/s 54% 1000 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 30.8° / 35.6° 7.79 m/s 57% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mây đen u ám 29.7° / 34.4° 7.2 m/s 62% 1003 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Kiến Xương - Thái Bình

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

547.71

NH3

9.09

NO

0

NO2

17.62

O3

49.24

PM2.5

24.11

PM10

29.98

SO2

12.18