Dự báo thời tiết Kiến Xương - Thái Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.9%
 • Lượng mưa
  0.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  0.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T6 31/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  17.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.8°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  0.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.4%
 • Lượng mưa
  9.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32

Lượng mưa Kiến Xương - Thái Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiến Xương - Thái Bình 7 ngày tới

Thời tiết Kiến Xương bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0