Dự báo Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

31.5°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

28.2°

Nhiệt độ thấp nhất

36.9°

Nhiệt độ cao nhất

71.9%

Độ ẩm

5.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:14/18:36

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Thái Bình - Thái Bình
34° / 42.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Thái Bình - Thái Bình
30.9° / 38.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Thái Bình - Thái Bình
29.7° / 35°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Thái Bình - Thái Bình
32.9° / 39.4°

Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

31.9° / 38.3°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.6° / 38.7°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 pm

31.3° / 38.8°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.1° / 38.4°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 am

31.2° / 37.4°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 am

30.4° / 38°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

31° / 37°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

30.3° / 35.6°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 am

29.6° / 35.9°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 am

29° / 34.8°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 am

29.1° / 34.8°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 am

30.2° / 36°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 36°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.9° / 39°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 40.4°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 41°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.1° / 42.8°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.7° / 42.7°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.5° / 43.2°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.6° / 42.8°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.4° / 41.6°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 41°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.2° / 38.6°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.5° / 38.4°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 38°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.9° / 37°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.8° / 38.7°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

31.7° / 38.9°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

1:00 am

31.3° / 38.2°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 am

30.3° / 38°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 am

30.5° / 36.6°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

4:00 am

30.4° / 36.8°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

5:00 am

29.7° / 35.7°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

6:00 am

29° / 35.7°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

30.3° / 36.5°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

32° / 36.9°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 38.8°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

32.6° / 39.3°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 41°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.7° / 41°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.7° / 42.5°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.9° / 42.2°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 41.4°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.1° / 40.4°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.6° / 39.6°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.5° / 39°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.1° / 37.1°

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 29.4° / 37° 6.55 m/s 56% 1002 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 29.6° / 36.6° 5.81 m/s 59% 1001 hPa 0.17 mm
T4 19/06 mây đen u ám 29° / 35.9° 6.46 m/s 59% 1001 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 29.9° / 37° 8.44 m/s 54% 1000 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 30.8° / 36° 8.32 m/s 56% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mây đen u ám 29.8° / 34.5° 7.33 m/s 60% 1002 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

575.01

NH3

11.32

NO

0

NO2

18.94

O3

54.66

PM2.5

26.98

PM10

34.29

SO2

14.51