Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.01 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.94 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.41 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.51 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

91%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.11 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.01 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.2 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.95 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.04 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

95%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.08 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.71 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.1 m/s
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Thái Bình

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Gió

5.94 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:13 pm