Dự báo thời tiết Đại Từ - Thái Nguyên 3 ngày tới

Hôm nay

24.9 oC

35.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.4°

/

35.9°

Độ ẩm

62%

Gió

1.68 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

13.13

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T6 26/07

26 oC

38.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

Thấp/Cao

25.7°

/

38.7°

Độ ẩm

53.7%

Gió

2.72 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

11.69

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T7 27/07

27.2 oC

36.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27.9°

/

36.7°

Độ ẩm

56.8%

Gió

2.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

10.25

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Đại Từ - Thái Nguyên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đại Từ - Thái Nguyên 3 ngày tới

Thời tiết Đại Từ bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

82%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

994 hPa

Gió

1.51 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0