Thời tiết Đại Từ - Thái Nguyên theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

29°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.77

dew_point
Điểm ngưng

28°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

97%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

3.328 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

1.403 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.324 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.23 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.986 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.275 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.57 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

96%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.63 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.26 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.22 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đại Từ - Thái Nguyên trong 12h tới

Thời tiết Đại Từ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.71 m/s

Điểm ngưng

29°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:32 pm