Dự báo Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

28.6°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

26.5°

Nhiệt độ thấp nhất

37°

Nhiệt độ cao nhất

87.8%

Độ ẩm

2.76 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.1°

Điểm ngưng

0

UV

1002 hPa

Áp suất

05:14/18:40

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Định Hóa - Thái Nguyên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Định Hóa - Thái Nguyên
33.5° / 41.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Định Hóa - Thái Nguyên
27.2° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Định Hóa - Thái Nguyên
27° / 27.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Định Hóa - Thái Nguyên
33.8° / 40.9°

Dự báo thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

28.8° / 34.3°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 85 %

mưa vừa

9:00 pm

28° / 33.6°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.4° / 33.2°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

11:00 pm

28.4° / 33.9°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.1° / 34°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 32°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.3° / 30.7°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

27.5° / 30°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 31°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 31.7°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 33.3°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 35°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 37.3°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

31.8° / 38.3°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 39.3°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.3° / 40.5°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.1° / 42°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.3° / 41.8°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 41.9°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.6° / 40.7°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.4° / 40.4°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.7° / 36.8°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 82 %

mưa vừa

8:00 pm

28.3° / 34.2°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 pm

27.1° / 32.5°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

27° / 31.4°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 94 %

mưa cường độ nặng

11:00 pm

26.5° / 26.9°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.7° / 26°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

3:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 32.4°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 34.9°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 am

29.5° / 36.8°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 am

31.1° / 38.7°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.5° / 39.2°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34° / 41°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.1° / 41.6°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.9° / 41.1°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33° / 40.5°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 69 %

mưa vừa

5:00 pm

31.9° / 38.3°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 78 %

mưa vừa

6:00 pm

30.8° / 37.8°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

29.4° / 37°

Thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.2° / 36.5° 3.57 m/s 62% 1002 hPa 3.82 mm
T3 18/06 mưa cường độ nặng 26.1° / 34.6° 2.55 m/s 71% 1002 hPa 20.06 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.8° / 34.2° 2.28 m/s 77% 1001 hPa 15.5 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.6° / 35.2° 3.21 m/s 65% 1001 hPa 1.48 mm
T6 21/06 mưa vừa 26.1° / 34.9° 3.41 m/s 81% 1002 hPa 22.87 mm
T7 22/06 mưa vừa 26.3° / 33.7° 4.05 m/s 78% 1003 hPa 17.06 mm

Chất lượng không khí tại Định Hóa - Thái Nguyên

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

674.65

NH3

4.56

NO

0

NO2

24.19

O3

25.48

PM2.5

21.09

PM10

24.49

SO2

13.22