Dự báo thời tiết Định Hóa - Thái Nguyên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.6%
 • Lượng mưa
  2.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T2 27/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.5%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T6 31/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  13.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.6%
 • Lượng mưa
  1.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35

Lượng mưa Định Hóa - Thái Nguyên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Định Hóa - Thái Nguyên 7 ngày tới

Thời tiết Định Hóa bây giờ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:32

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 m/s

Điểm ngưng

32°

UV

3.97