Dự báo thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 30 ngày tới


Lượng mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 30 ngày tới

Thời tiết Phổ Yên

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Mặt trời mọc/lặn

05:14/18:32

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

35°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

85%

wind

Tốc độ Gió

1.59 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

32°

UV

3.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:32 pm