Dự báo thời tiết Phổ Yên - Thái Nguyên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.1%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:30
T4 22/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.9%
 • Lượng mưa
  3.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T5 23/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.9%
 • Lượng mưa
  4.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:31
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T7 25/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.9%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.8%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:32
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33

Lượng mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phổ Yên - Thái Nguyên 7 ngày tới

Thời tiết Phổ Yên bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

16°

UV

10.39