Dự báo Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

29.8°

Cảm giác như 34°
mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

28°

Nhiệt độ thấp nhất

35.1°

Nhiệt độ cao nhất

79.2%

Độ ẩm

1.34 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

1.87

UV

1001 hPa

Áp suất

05:18/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thường Xuân - Thanh Hóa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thường Xuân - Thanh Hóa
30.8° / 38.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thường Xuân - Thanh Hóa
28.6° / 35.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thường Xuân - Thanh Hóa
28.6° / 33.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thường Xuân - Thanh Hóa
34.4° / 41.8°

Dự báo thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 am

29.7° / 35°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

29.7° / 34.2°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mưa cường độ nặng

9:00 am

29.5° / 35.4°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mưa cường độ nặng

10:00 am

30.9° / 36.5°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 73 %

mưa cường độ nặng

11:00 am

31.4° / 38.7°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.1° / 39.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 41.3°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.1° / 42.2°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.6° / 42°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.8° / 41.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.2° / 41.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.3° / 39.5°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.9° / 37.5°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.5° / 35.3°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.1° / 35.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

30° / 36°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.5° / 35.1°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

12:00 am

29.5° / 34.9°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 am

29.7° / 34.5°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

28.8° / 33.4°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.7° / 30°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 30.2°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.9° / 32.9°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 35.9°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 38.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

33.2° / 40.8°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 41°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.9° / 41.5°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.4° / 43.1°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.8° / 43.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

37° / 43.1°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 49 %

mây cụm

4:00 pm

35.1° / 42.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 53 %

mây cụm

5:00 pm

33.5° / 40.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây cụm

6:00 pm

32° / 37.7°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 70 %

mây cụm

7:00 pm

30.1° / 37.3°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 72 %

mây cụm

8:00 pm

30.4° / 36.5°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 36°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.5° / 33.1°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.7° / 31.6°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 84 %

mưa vừa

12:00 am

27.1° / 31.2°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây cụm

1:00 am

27.8° / 31.8°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây cụm

2:00 am

27.1° / 30°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.6° / 30.1°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 30.7°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 30.2°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 32°

Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 28.9° / 35.8° 3.42 m/s 68% 1001 hPa 38.99 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.9° / 36.9° 4.44 m/s 59% 1001 hPa 4.28 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 28° / 38° 5.33 m/s 52% 1001 hPa 0.38 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 28.2° / 37.1° 5.27 m/s 56% 1001 hPa 0.71 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.8° / 35.5° 5.22 m/s 59% 1002 hPa 1.14 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28.8° / 33.7° 4.6 m/s 61% 1002 hPa 0.73 mm

Chất lượng không khí tại Thường Xuân - Thanh Hóa

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

407.32

NH3

7.96

NO

1.81

NO2

6.23

O3

23.95

PM2.5

6.65

PM10

9.33

SO2

4.85