Dự báo thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T2 27/05
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.4°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.7°/30.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.6°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.5%
 • Lượng mưa
  8.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  30.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  3.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.8°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32

Lượng mưa Thường Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thường Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Thường Xuân bây giờ

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:29

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.16 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.19