Dự báo thời tiết Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.3%
 • Lượng mưa
  1.3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.3°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.4°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  9.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.3°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  5.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.4°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.1%
 • Lượng mưa
  7.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.9%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/30.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:33

Lượng mưa Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Lộc bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:30

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.03