Thời tiết Vĩnh Lộc - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.21 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

92%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.07 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.18 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 m/s
Độ ẩm

87%

T7 27/04
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Lộc - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Vĩnh Lộc

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.83 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:17 pm