Dự báo Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

32°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

38.4°

Nhiệt độ cao nhất

71.1%

Độ ẩm

3.8 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:18/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sầm Sơn - Thanh Hóa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sầm Sơn - Thanh Hóa
35.2° / 43.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sầm Sơn - Thanh Hóa
29.6° / 36.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sầm Sơn - Thanh Hóa
28.3° / 32.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sầm Sơn - Thanh Hóa
32.3° / 39.3°

Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

31.6° / 38°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

31.3° / 38.6°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 pm

32° / 37.5°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 pm

30° / 36.2°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

12:00 am

29.8° / 34°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.8° / 32.1°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 am

28° / 33°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 33°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

28.4° / 32.9°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.7° / 32.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 am

28.6° / 32.6°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 34.6°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 35.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 37.2°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 38.9°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

33.4° / 40.7°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.1° / 41.3°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.5° / 43.2°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

38° / 45°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

37.1° / 44.5°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.3° / 43.5°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.8° / 40.9°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 38°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.3° / 35.2°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29° / 33.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa vừa

9:00 pm

28° / 32.1°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa vừa

10:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.1° / 31.7°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mưa vừa

12:00 am

27.9° / 31.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 31.3°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 30.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.1° / 27.4°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.8° / 27.7°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.9° / 27.4°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

28° / 30.5°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 32.9°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

29.4° / 35°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 37.6°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 am

32.9° / 39.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

33.4° / 40°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.9° / 41.1°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

35° / 41.4°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.5° / 42.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.2° / 41.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.4° / 40.6°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.3° / 39.8°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.6° / 37°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.5° / 36.7°

Thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27.3° / 38.8° 5.85 m/s 48% 1002 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.1° / 37.7° 4.08 m/s 60% 1001 hPa 7.54 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.4° / 35.1° 3.75 m/s 64% 1001 hPa 5.05 mm
T5 20/06 mây đen u ám 27.9° / 37.3° 4.62 m/s 60% 1001 hPa 0 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27.3° / 36.6° 4.91 m/s 59% 1001 hPa 0.95 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 28.5° / 36.9° 4.69 m/s 57% 1001 hPa 1.51 mm

Chất lượng không khí tại Sầm Sơn - Thanh Hóa

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

514.83

NH3

13.21

NO

0

NO2

12.27

O3

36.32

PM2.5

12.48

PM10

19.05

SO2

8.23