Dự báo thời tiết Sầm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.1°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.4°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa cường độ nặng
35°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  35.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.2°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  51.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.1°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.7%
 • Lượng mưa
  0.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
CN 02/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  2.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:33

Lượng mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sầm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Sầm Sơn bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:30

Thấp/Cao

29°

/

32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0