Dự báo Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

32.1°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

37.1°

Nhiệt độ cao nhất

59.2%

Độ ẩm

3.38 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.3°

Điểm ngưng

5.7

UV

1008 hPa

Áp suất

05:33/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cái Bè - Tiền Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cái Bè - Tiền Giang
32.2° / 38.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cái Bè - Tiền Giang
26.9° / 31.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cái Bè - Tiền Giang
27.6° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cái Bè - Tiền Giang
33.3° / 37.1°

Dự báo thời tiết Cái Bè - Tiền Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

32.3° / 37.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

32.9° / 37.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 38.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.8° / 39.9°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 47 %

mây cụm

1:00 pm

36.5° / 40.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 41 %

mây cụm

2:00 pm

37.4° / 40.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 37 %

mây cụm

3:00 pm

35.4° / 39.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.2° / 38°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.6° / 37.8°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.8° / 36°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 33.3°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.7° / 31.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.4° / 31.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.2° / 32°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.2° / 31.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

26.7° / 27.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.1° / 27.8°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 27.7°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 27.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

27.4° / 31°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 33°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 35.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

10:00 am

32.7° / 38°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 38°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.7° / 37.7°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.3° / 38°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.5° / 37.3°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.3° / 36.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.1° / 36.9°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 37°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 33.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.5° / 32.9°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 31.7°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 69 %

mây cụm

9:00 pm

28.3° / 31.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 72 %

mây rải rác

10:00 pm

27.3° / 30.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 74 %

mây rải rác

11:00 pm

27.3° / 30.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

27.5° / 29.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

27.2° / 29.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 79 %

mây cụm

2:00 am

27.9° / 27°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 28°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.5° / 27.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 30.7°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.7° / 33°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Cái Bè - Tiền Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.9° / 37.2° 3.99 m/s 53% 1008 hPa 0.62 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.8° / 33.2° 4.86 m/s 54% 1008 hPa 1.93 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.2° / 30.3° 3.35 m/s 75% 1008 hPa 15.83 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.3° / 25.5° 4.63 m/s 91% 1008 hPa 39.54 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 24° / 26.3° 4.94 m/s 92% 1008 hPa 9.41 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.6° / 26.1° 5.4 m/s 91% 1008 hPa 11.94 mm

Chất lượng không khí tại Cái Bè - Tiền Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

634.29

NH3

6.72

NO

5.26

NO2

12.57

O3

8.43

PM2.5

16.18

PM10

24.03

SO2

9.15