Dự báo Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

26.8°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

36.1°

Nhiệt độ cao nhất

92.1%

Độ ẩm

1.55 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

0

UV

1007 hPa

Áp suất

05:32/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cái Bè - Tiền Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cái Bè - Tiền Giang
35° / 40.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cái Bè - Tiền Giang
26° / 30°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cái Bè - Tiền Giang
26.6° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cái Bè - Tiền Giang
32.2° / 38.1°

Dự báo thời tiết Cái Bè - Tiền Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

4:00 am

26.3° / 26.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 32.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.7° / 35°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

32.3° / 39°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 64 %

mây rải rác

10:00 am

34.9° / 39.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 54 %

mây rải rác

11:00 am

36° / 40.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 49 %

mây rải rác

12:00 pm

36.9° / 41.8°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây rải rác

1:00 pm

36.3° / 41.3°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 44 %

mây rải rác

2:00 pm

36.5° / 41.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây cụm

3:00 pm

35.6° / 40.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 50 %

mây cụm

4:00 pm

34.2° / 39.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.6° / 38.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 35.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.7° / 33.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 32.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.1° / 30.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

27.5° / 30.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 31°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.1° / 28°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27.6° / 27.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 27.3°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 34°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 36.3°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

33.6° / 39°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

35.7° / 40.8°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

36.5° / 42.8°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.8° / 43.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.6° / 41.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.9° / 40.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.6° / 39.8°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.4° / 39.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.1° / 36.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.7° / 35.3°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.7° / 33.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 33°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 31.1°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.4° / 31.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

27.4° / 30.2°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26.4°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Cái Bè - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cái Bè - Tiền Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.1° / 36.6° 3.29 m/s 49% 1008 hPa 2.42 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 27° / 37.3° 3.69 m/s 47% 1009 hPa 0.99 mm
T2 27/05 mây đen u ám 26.9° / 35.2° 3.64 m/s 48% 1007 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 27.3° / 34° 4.49 m/s 52% 1007 hPa 1.77 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 27.3° / 34.1° 4.72 m/s 53% 1007 hPa 1.66 mm
T5 30/05 mưa vừa 26.5° / 33.9° 3.89 m/s 62% 1008 hPa 6.75 mm

Chất lượng không khí tại Cái Bè - Tiền Giang

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

761.93

NH3

8.13

NO

1.32

NO2

12.15

O3

6.31

PM2.5

27.31

PM10

38.35

SO2

4.28