Dự báo thời tiết Cái Bè - Tiền Giang 3 ngày tới

Hôm nay

22.5 oC

28.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

22.4°

/

28.2°

Độ ẩm

87.3%

Gió

6.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

8.36

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:39

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

23.6 oC

27.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

23.1°

/

28°

Độ ẩm

84.1%

Gió

4.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

4.31

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:40

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

23.1 oC

28.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.4°

/

28°

Độ ẩm

91.1%

Gió

5.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.4°

UV

3.72

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:40

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Cái Bè - Tiền Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cái Bè - Tiền Giang 3 ngày tới

Thời tiết Cái Bè bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

88%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

4.75 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

3.39