Dự báo Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

36.4°

Cảm giác như 41°
mây rải rác

mây rải rác

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

36.1°

Nhiệt độ cao nhất

44.8%

Độ ẩm

3.87 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

1.78

UV

1005 hPa

Áp suất

05:32/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Gò Công Tây - Tiền Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Gò Công Tây - Tiền Giang
34.2° / 41.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Gò Công Tây - Tiền Giang
26.7° / 31.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Gò Công Tây - Tiền Giang
26.6° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Gò Công Tây - Tiền Giang
36° / 40°

Dự báo thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

3:00 pm

36.8° / 41.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 44 %

mây rải rác

4:00 pm

36.8° / 41.2°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây rải rác

5:00 pm

35° / 40.7°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 49 %

mây rải rác

6:00 pm

33.3° / 39.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 58 %

mây cụm

7:00 pm

31.9° / 36°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 68 %

mây cụm

8:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.4° / 31.7°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 pm

27.6° / 31.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 31.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

28° / 30.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.2° / 30.7°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 27.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.1° / 27.6°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 27.4°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 33.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

31.1° / 37.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

33.5° / 39.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

35.4° / 41.6°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

11:00 am

37° / 42.2°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

12:00 pm

38° / 43.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

1:00 pm

38.8° / 44°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

2:00 pm

38.7° / 43.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

3:00 pm

37.1° / 42.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.2° / 40°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.1° / 36.7°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 70 %

mưa vừa

6:00 pm

28.3° / 33.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.4° / 32.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.9° / 32.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.6° / 31.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 84 %

mưa vừa

10:00 pm

27.3° / 31.2°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 30.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 27.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 26.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 27.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 32°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30.7° / 34°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 am

31.5° / 37.2°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

33.8° / 38.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

35.1° / 40.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.6° / 41.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.3° / 41.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.2° / 40.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.3° / 36.5° 4.04 m/s 48% 1007 hPa 2.14 mm
CN 26/05 mưa vừa 26° / 38.4° 3.88 m/s 44% 1009 hPa 6.53 mm
T2 27/05 mưa vừa 26.4° / 36.2° 2.86 m/s 50% 1008 hPa 4.68 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 27° / 31.5° 3.71 m/s 68% 1008 hPa 6.55 mm
T4 29/05 mưa vừa 25.8° / 31.6° 3.4 m/s 75% 1008 hPa 13.37 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 25.5° / 33.7° 2.79 m/s 64% 1007 hPa 9.83 mm

Chất lượng không khí tại Gò Công Tây - Tiền Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

313.76

NH3

3.5

NO

0.27

NO2

3.81

O3

27.74

PM2.5

2.61

PM10

3.89

SO2

2.68