Dự báo Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

28.9°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.5°

Nhiệt độ thấp nhất

29.4°

Nhiệt độ cao nhất

80%

Độ ẩm

3.61 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.5°

Điểm ngưng

4.9

UV

1007 hPa

Áp suất

05:34/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Gò Công Tây - Tiền Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Gò Công Tây - Tiền Giang
28.5° / 34.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Gò Công Tây - Tiền Giang
23.7° / 25.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Gò Công Tây - Tiền Giang
25.2° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Gò Công Tây - Tiền Giang
25.5° / 26.8°

Dự báo thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

28.2° / 33.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.6° / 33.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

29.7° / 34.6°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 am

29.3° / 34°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 76 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 34.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 77 %

mưa vừa

1:00 pm

29° / 32.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 83 %

mưa vừa

2:00 pm

27.7° / 31°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 86 %

mưa vừa

3:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

4:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.8° / 25.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.9° / 25.7°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.2° / 25.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.4° / 25.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 25.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25.6°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.4° / 25.4°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.3° / 25.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.5° / 25.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.2° / 25.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.1° / 26°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.4° / 26.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.5° / 26°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.2° / 25°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 25.3°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.1° / 25°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.3° / 25.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.6° / 25.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 25.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 25.6°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24.4° / 25.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.2° / 25.9°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 26°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24° / 25°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.9° / 29° 5.47 m/s 76% 1007 hPa 15.1 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.4° / 25.4° 4.78 m/s 93% 1009 hPa 7.14 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 24.6° / 27.9° 3.14 m/s 88% 1009 hPa 4.62 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.9° / 27.9° 2.78 m/s 88% 1008 hPa 13.09 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25° / 28.5° 3.97 m/s 92% 1008 hPa 7.96 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.7° / 28.9° 3.35 m/s 79% 1009 hPa 9.3 mm

Chất lượng không khí tại Gò Công Tây - Tiền Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

340.46

NH3

3.69

NO

1.44

NO2

6.74

O3

20.21

PM2.5

4.49

PM10

6.63

SO2

3.72