Dự báo thời tiết Gò Công Tây - Tiền Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  2.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.1°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:11
CN 26/05
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.4%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.5°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:11
T2 27/05
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:11
T3 28/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.9%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.8°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  1.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  6.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T6 31/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  13.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12

Lượng mưa Gò Công Tây - Tiền Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gò Công Tây - Tiền Giang 7 ngày tới

Thời tiết Gò Công Tây bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:11

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0