Dự báo Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

26.2°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.1°

Nhiệt độ thấp nhất

26.3°

Nhiệt độ cao nhất

85.3%

Độ ẩm

2.51 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.5°

Điểm ngưng

1.72

UV

1008 hPa

Áp suất

05:36/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh
25.7° / 26.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh
24.7° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh
25.1° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh
25.5° / 26.1°

Dự báo thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

26.7° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.9° / 26°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

26.2° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.6° / 27.5°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.7° / 26.4°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.5° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 27°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 26.5°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27.7° / 29.4°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 am

28.2° / 31.3°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.1° / 34.8°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.3° / 34.5°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 34°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.7° / 33.7°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.7° / 31.8°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.3° / 27.5°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 27.4°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 27.1°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.1° / 27.1°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.1° / 26°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.3°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 30°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 31.3°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 33.3°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

11:00 am

29.4° / 34.3°

Thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.6° / 26.5° 3.78 m/s 86% 1008 hPa 5.91 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.5° / 30.5° 5.7 m/s 70% 1009 hPa 3.34 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.7° / 29° 3.18 m/s 70% 1010 hPa 6.96 mm
T6 28/06 mưa vừa 26° / 31.9° 3.61 m/s 71% 1010 hPa 6.56 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25° / 34.2° 4.18 m/s 59% 1010 hPa 4.38 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.8° / 32.2° 4.4 m/s 65% 1010 hPa 5.4 mm

Chất lượng không khí tại Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

434.62

NH3

5.51

NO

0.15

NO2

4.24

O3

46.68

PM2.5

7.53

PM10

8.18

SO2

1.1