Dự báo thời tiết Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 3 ngày tới

Hôm nay

24.5 oC

31.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.4°

/

31.8°

Độ ẩm

80.8%

Gió

6.33 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

9.44

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

24.2 oC

33.2 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.5°

/

33.6°

Độ ẩm

58.2%

Gió

7.32 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

7.33

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:19

T4 24/07

24.9 oC

31.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.5°

/

31.6°

Độ ẩm

67.6%

Gió

5.92 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

6.3

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh 3 ngày tới

Thời tiết Thị xã Duyên Hải bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

90%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 hPa

Gió

3.04 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0