Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

42%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

40%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang 30 ngày tới


Lượng mưa Tuyên Quang 30 ngày tới

Thời tiết Tuyên Quang

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:17/18:34

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

35°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

42%

wind

Tốc độ Gió

0.98 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

20°

UV

8.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:34 pm