Dự báo thời tiết Tuyên Quang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  8.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45
CN 23/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  3.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45
T2 24/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  26.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45
T3 25/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:46
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  19.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:46
T5 27/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  15.96 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:46
T6 28/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  19.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:46

Lượng mưa Tuyên Quang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang 7 ngày tới

Thời tiết Tuyên Quang bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:45

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

6.86