Dự báo Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

27.4°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.3°

Nhiệt độ thấp nhất

34.7°

Nhiệt độ cao nhất

93.8%

Độ ẩm

1.1 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.3°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:15/18:44

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lâm Bình - Tuyên Quang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lâm Bình - Tuyên Quang
31.4° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lâm Bình - Tuyên Quang
25° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lâm Bình - Tuyên Quang
25.9° / 27.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lâm Bình - Tuyên Quang
29.9° / 36.6°

Dự báo thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

27.1° / 32.6°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.4° / 31.2°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.5° / 27.3°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.8° / 26.2°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

27° / 27.2°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

25.4° / 26.4°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 27.7°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

26.6° / 26°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31.5°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 am

29.9° / 35.1°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 37.6°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 39.9°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 39.4°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.1° / 39.4°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.6° / 39.8°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 39.5°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.9° / 34.7°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.6° / 31.9°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 30.8°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 26.7°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27° / 26.3°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.2° / 26.6°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.2° / 27.3°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

26.3° / 28°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

2:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

3:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

4:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.4° / 27.4°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 28°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 27.6°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.4° / 33.2°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.4° / 34.3°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.5° / 37.2°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.2° / 38.6°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.1° / 36.6°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.7° / 36.6°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.2° / 34.3°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.2° / 32.7°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

28° / 27.9°

Thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 34° 1.41 m/s 72% 1002 hPa 4.63 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.5° / 33.5° 1.04 m/s 73% 1002 hPa 7.43 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.9° / 31.8° 1.08 m/s 92% 1001 hPa 11.1 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.7° / 35° 0.93 m/s 76% 1001 hPa 7.78 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.8° / 31.4° 1.22 m/s 79% 1000 hPa 22.33 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.8° / 30.4° 1.09 m/s 89% 1001 hPa 24.69 mm

Chất lượng không khí tại Lâm Bình - Tuyên Quang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

423.91

NH3

1.6

NO

0

NO2

2.41

O3

7.67

PM2.5

16.26

PM10

18.71

SO2

0.93