Dự báo thời tiết Lâm Bình - Tuyên Quang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.9%
 • Lượng mưa
  5.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T5 30/05
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  24.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T6 31/05
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.3%
 • Lượng mưa
  5.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.6%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.5%
 • Lượng mưa
  9.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  29.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  0.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:39

Lượng mưa Lâm Bình - Tuyên Quang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Bình - Tuyên Quang 7 ngày tới

Thời tiết Lâm Bình bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:37

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0