Dự báo Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

31.2°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

31.2°

Nhiệt độ cao nhất

77%

Độ ẩm

1.07 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.5°

Điểm ngưng

6.86

UV

1004 hPa

Áp suất

05:16/18:45

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sơn Dương - Tuyên Quang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sơn Dương - Tuyên Quang
30.8° / 38.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sơn Dương - Tuyên Quang
26° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sơn Dương - Tuyên Quang
28° / 31.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sơn Dương - Tuyên Quang
28.2° / 34.2°

Dự báo thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

31.9° / 38°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.7° / 39°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.5° / 38.3°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.8° / 38.6°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.6° / 37.5°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 84 %

mưa vừa

3:00 pm

30.7° / 37.7°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37.5°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

5:00 pm

29.6° / 36.8°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.3° / 34.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.3° / 31.6°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 27.6°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 27.5°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 27.3°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

25.7° / 27.2°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 26.1°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 34°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 38°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

32.2° / 39.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

34.8° / 40.2°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.8° / 40.5°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.9° / 41.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.5° / 41.2°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.3° / 40.9°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.2° / 40.6°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 40.2°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 36.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 32°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.1° / 27.6°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.5° / 26.1°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.6° / 27.8°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

25.2° / 26.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 27.8°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 34.5°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 am

29.8° / 36.4°

Thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang

Điểm sương 90 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 31.7° 1.37 m/s 76% 1003 hPa 8.77 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.9° / 35.7° 1.61 m/s 52% 1003 hPa 2.73 mm
T2 24/06 mưa vừa 25.7° / 31° 1.45 m/s 86% 1002 hPa 25.45 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.9° / 29.6° 1 m/s 84% 1003 hPa 22.53 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.3° / 31° 1.06 m/s 73% 1005 hPa 19.44 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.5° / 31.9° 1.73 m/s 69% 1004 hPa 15.46 mm

Chất lượng không khí tại Sơn Dương - Tuyên Quang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

377.18

NH3

1.17

NO

0.79

NO2

2.41

O3

15.22

PM2.5

9.7

PM10

10.79

SO2

0.54