Dự báo thời tiết Sơn Dương - Tuyên Quang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.2%
 • Lượng mưa
  13.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.1°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:44
T4 19/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.6%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:44
T5 20/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.2%
 • Lượng mưa
  4.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45
T6 21/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45
T7 22/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  25.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  6.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45
T2 24/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  9.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.3°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:45

Lượng mưa Sơn Dương - Tuyên Quang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Dương - Tuyên Quang 7 ngày tới

Thời tiết Sơn Dương bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:44

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0.85