Dự báo Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

30.4°

Cảm giác như 35°
mây cụm

mây cụm

25.5°

Nhiệt độ thấp nhất

36°

Nhiệt độ cao nhất

71.2%

Độ ẩm

3.32 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

2.75

UV

1008 hPa

Áp suất

05:35/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Trà Ôn - Vĩnh Long

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trà Ôn - Vĩnh Long
32° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trà Ôn - Vĩnh Long
26.5° / 30.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trà Ôn - Vĩnh Long
27.1° / 31°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Trà Ôn - Vĩnh Long
33.6° / 38.1°

Dự báo thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

30.7° / 35.5°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 71 %

mây cụm

9:00 am

30.2° / 37°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 69 %

mây cụm

10:00 am

32° / 36.2°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 63 %

mây cụm

11:00 am

33.4° / 38.2°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 57 %

mây cụm

12:00 pm

35.3° / 39.8°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 49 %

mây cụm

1:00 pm

36.1° / 41.9°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 42 %

mây cụm

2:00 pm

37° / 40.5°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.6° / 39.6°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 50 %

mây cụm

4:00 pm

35° / 38°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.4° / 38.6°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 35.5°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.1° / 31.6°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.6° / 31.6°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 76 %

mây cụm

9:00 pm

28.8° / 31.1°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 79 %

mây cụm

10:00 pm

28° / 31.8°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 82 %

mây cụm

11:00 pm

28° / 30.6°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 85 %

mây cụm

12:00 am

27.5° / 30.2°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.5° / 26.5°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 am

26.1° / 27.8°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa vừa

3:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27.7°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 30.5°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 34°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 36.4°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 37.4°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

34.8° / 38.8°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.8° / 39.7°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.1° / 38.1°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.4° / 36.6°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.4° / 36.7°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 36.2°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.4° / 35.8°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.4° / 32.7°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 31.5°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.1° / 31.3°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 72 %

mây cụm

9:00 pm

28.4° / 30.5°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 74 %

mây cụm

10:00 pm

27.7° / 30.4°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 76 %

mây cụm

11:00 pm

27.3° / 30.6°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 77 %

mây cụm

12:00 am

27.3° / 29.4°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

27.4° / 29.2°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 80 %

mây cụm

2:00 am

27.2° / 27.7°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 am

27° / 26.2°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 27.3°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.7° / 27.2°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.9° / 30.8°

Thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.1° / 36.1° 5.8 m/s 57% 1007 hPa 0.81 mm
T4 19/06 mưa vừa 25° / 35.5° 6.5 m/s 51% 1008 hPa 4.01 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.2° / 31.2° 5.47 m/s 66% 1007 hPa 7.88 mm
T6 21/06 mưa vừa 25° / 26.9° 5.64 m/s 91% 1008 hPa 40.9 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.1° / 26° 6.49 m/s 92% 1008 hPa 21.5 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.7° / 27.7° 7.14 m/s 88% 1008 hPa 16.51 mm

Chất lượng không khí tại Trà Ôn - Vĩnh Long

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

748.48

NH3

9.37

NO

6.28

NO2

15.12

O3

7.61

PM2.5

20.93

PM10

29.98

SO2

10.22