Dự báo thời tiết Trà Ôn - Vĩnh Long 3 ngày tới

Hôm nay

23.2 oC

28.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

23.7°

/

28.1°

Độ ẩm

88%

Gió

7.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

8.36

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:21

T2 15/07

24.1 oC

28.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.6°

/

28.1°

Độ ẩm

87%

Gió

6.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

4.31

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:21

T3 16/07

23.8 oC

27.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.3°

/

27.3°

Độ ẩm

90.8%

Gió

6.7 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.4°

UV

3.72

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:42

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Trà Ôn - Vĩnh Long 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Ôn - Vĩnh Long 3 ngày tới

Thời tiết Trà Ôn bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

6.29 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

3.39