Dự báo thời tiết Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

36 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24°

/

35.8°

Độ ẩm

62%

Gió

2.32 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:39

T6 26/07

26.1 oC

38.7 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.4°

/

38°

Độ ẩm

54.9%

Gió

3.1 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

12.05

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:39

T7 27/07

28 oC

37.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27.9°

/

37.4°

Độ ẩm

54.5%

Gió

3.33 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Thời tiết Bình Xuyên bây giờ

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

74%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

0.94 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0