Thời tiết Bình Xuyên - Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.03 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.77 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

83%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.47 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

88%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Xuyên - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Bình Xuyên

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.73 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:16 pm