Dự báo Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

34.3°

Cảm giác như 41°
mưa vừa

mưa vừa

26.1°

Nhiệt độ thấp nhất

37.7°

Nhiệt độ cao nhất

75.4%

Độ ẩm

4.09 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

29.4°

Điểm ngưng

0

UV

1000 hPa

Áp suất

05:15/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
33.3° / 41.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
30.5° / 38.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
27.6° / 30.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
35.4° / 42.1°

Dự báo thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

34.7° / 41.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

34.6° / 41.4°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 75 %

mưa vừa

9:00 pm

33.2° / 40.7°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 77 %

mưa vừa

10:00 pm

32.4° / 39.3°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 pm

31.5° / 38.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.2° / 36.8°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

28.2° / 34.5°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.9° / 33.1°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

28.7° / 33.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 32.6°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.9° / 32.1°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 32.8°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 33.4°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 35.4°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

30.3° / 38°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

31.9° / 38.6°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

32.4° / 39.3°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 39.5°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.1° / 39.7°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.7° / 39.6°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

3:00 pm

32° / 39.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.8° / 40°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.4° / 38°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 37.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.7° / 34.2°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.4° / 33.5°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.6° / 32.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 90 %

mưa vừa

10:00 pm

27.3° / 31.6°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 30.8°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 30°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.5° / 30.7°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

27.7° / 30.2°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

27.4° / 27.3°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.7° / 30.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 32.4°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 35.7°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 36.2°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 37.6°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

30.3° / 36.2°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 39°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.7° / 39.4°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.7° / 40.4°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.5° / 39.6°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.9° / 39.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.7° / 38.9°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.3° / 36.2°

Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.3° / 37.5° 4.34 m/s 60% 1002 hPa 4.2 mm
T3 18/06 mưa vừa 28° / 32.8° 3.29 m/s 70% 1001 hPa 3.82 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.8° / 34° 2.42 m/s 73% 1001 hPa 4.16 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 28° / 35.4° 3.86 m/s 75% 1001 hPa 3.6 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27.4° / 37° 4.76 m/s 71% 1001 hPa 1.64 mm
T7 22/06 mưa vừa 29° / 35° 4.38 m/s 78% 1001 hPa 18.53 mm

Chất lượng không khí tại Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

728.65

NH3

14.15

NO

1.1

NO2

28.22

O3

8.46

PM2.5

14.91

PM10

25.27

SO2

14.29