Dự báo thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  6.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:34
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:34
T5 30/05
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  33.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:35
T6 31/05
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  35.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.4°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:35
T7 01/06
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.3%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
T2 03/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  8.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36

Lượng mưa Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Tường bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:34

Thấp/Cao

28°

/

31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0